Skip to main content

Timeplan høst 2023

Skarmyra servicesenter, MOSS

MOSS: Høienhald Bad Skarmyra - Onsdag:
Onsdag 13:45 - 14:15 Babysvømming Kurs 1 Barn født 2023
Onsdag 14.15 – 14.45 Babysvømming Kurs 2 Barn født 2022/23
Onsdag 14.45 – 15.15 Babysvømming Kurs 2 Barn født 2022
Onsdag 17.00 – 17.30 Babysvømming Kurs 2 - Barn født 2021-2022
Onsdag 17.30 – 18.15 Småbarnsvømming Barn født 2020-2021
Onsdag 18.15 – 19.00 Plaskekurs Barn født 2018-2019
Onsdag 19.00 – 19.45 Plaskekurs Barn født 2013-2017

Kursperiode 1 : 23/8 – 13/12 2023
Kursavgift 16 uker kr 3200.- (30 min) kr 4000.-( 45min). 50 % rabatt for barn nr 2.
Høstferie: uke 40.

MOSS: Høienhald Bad Skarmyra - Søndag:
Søndag 15.15 - 15:45 Babysvømming (barn født våren 2023)
Søndag 15.45 – 16.15 Babysvømming kurs 2 (barn født 2023)
Søndag 16.15 – 16.45 Småbarnsvømming (barn født 2020-2021)
Søndag 16.45 – 17.30 Miniplaskekurs (barn født 2019-2021)
Søndag 17.30 – 18.15 Plaskekurs (barn født 2016-2017-2018)
Søndag 18.15 – 19.00 Svømmekurs (barn født 2016-2017)
Søndag 19.00 – 19.45 Videregående svømmekurs (født 2012-16)

Kursperiode 20/8 – 17/12 2023
Kursavgift 17 uker kr 3400.- (30 min) 4240.- (45min). 50 % rabatt for barn nr 2.
Høstferie : uke 40.

Det skal være en voksen i vannet sammen med barnet!


Finstadtunet, SKI. Delerudbakken 7, 1400 Ski

SKI: Finstadtunet - Tirsdag:
Tirsdag 16:00 – 16.45 plaskekurs
Tirsdag: 16.45 – 17.30 plaskekurs
Tirsdag; 17.30 -18.15 svømmekurs
Tirsdag: 18.15- 19.00 videregående svømmekurs

Kursperiode: 22/8 – 17/10 2022
Kursavgift 8 uker kr 2100.- (45 min) kr 3159- søsken. (50% rabatt for barn nr 2).
Høstferie : uke 40.

SKI: Finstadtunet - Torsdag:
Torsdag 14.00 – 14.30 babysvømming (barn født mai-juni 2023)
Torsdag 14.30 – 15.00 babysvømming (barn født mars-april 2023)
Torsdag 15.00 – 15.30 babysvømming ( barn født 2023)
Torsdag 15.30 – 16.00 babysvømming (barn født født 2022)
Torsdag 16.00 – 16.30 Småbarnsvømming 1-2 år (født 2021-22)
Torsdag 16.30 – 17.00 Miniplaskekurs (barn født 2021)
Torsdag 17.00 – 17.30 plaskekurs (barn født 2017-2019)
Torsdag 17.30 – 18.00 svømmekurs født 2015-2017
NB! Alle torsdagskurs varer i 30 minutter.

Kursperiode 1: 17/8 – 12/10 2023
Kursavgift 8 uker kr 1700.- (30 min) søsken 50% rabatt for barn nr 2.
Høstferie : uke 40.
Kursperiode 1 19/19 - 14/12 2023
Kursavgift 9 uker kr 1920,- (30 min) søsken 50% rabatt for barn nr 2.

SKI: Finstadtunet - Lørdag:
Lørdag 08.45 - 09.30 svømmekurs 5-9 år (45 min)
Lørdag 09.30 – 10.15 plaskekurs 4-5 år (45 min)
Lørdag 10.15 – 11.00 miniplaskekurs 3-4 år (45 min)
Lørdag 11.00 – 11.30 småbarnsvømming 1-2 år (30 min)
Lørdag 11.30 – 12.00 babysvømming 0-1 år (barn født 2022/23) (30 min)
Lørdag 12.00 – 12.30 babysvømming 0-1 år (barn født 2023) (30 min)

Kursperiode 1 :19/8 – 14/10 2023
Kursavgift 8 uker kr 1700.- (30 min) kr 2100 (45 min) - søsken. 50% rabatt)
Høstferie : uke 40.
Kursperiode 2: 21/10 – 16/12 2023
Kursavgift 9 uker kr 1920.- (30 min) kr 2360 (45 min) søsken. 50% rabatt

Det skal være en voksen i vannet sammen med barnet!


Dagbo skole, SKI

SKI: Dagbo - Mandag:
Mandag: 17.00 – 17.30 babysvømming (barn født 2022/2023) 30 minutter
Mandag: 17.30 – 18.00 småbarnsvømming (barn født 2021/2022) 30 minutter
Mandag; 18.00 - 18.45 miniplaskekurs (barn født 2019-2020) 45 minutter
Mandag: 18.45 - 19.30 plaskekurs (barn født 2017-2018) 45 minutter

Kursperiode : 21/8 - 11/12 20223
Kursavgift 16 uker kr 3200.- (30 min) kr 4000.- /45 min). 50 % rabatt for barn nr 2.
Høstferie : uke 40.

Det skal være en voksen i vannet sammen med barnet!


Vi starter nye kurs i august, oktober, januar og mars.
Vi tar imot påmeldinger fortløpende!

(med forbehold om feil).