Skip to main content

Timeplan vår 2023

Skarmyra servicesenter, MOSS

MOSS: Høienhald Bad Skarmyra - Onsdag:
Onsdag 13:45 - 14:15 Babysvømming Kurs 1
Onsdag 14.15 – 14.45 Babysvømming Kurs 2
Onsdag 14.45 – 15.15 Babysvømming Kurs 2
Onsdag 17.00 – 17.30 Babysvømming Kurs 2 - Barn født 2022
Onsdag 17.30 – 18.15 Småbarnsvømming Barn født 2020-2021
Onsdag 18.15 – 19.00 Plaskekurs Barn født 2018-2019
Onsdag 19.00 – 19.45 Plaskekurs Barn født 2013-2017

Kursperiode 1 : 11/1 – 14/6 2023
Kursavgift 20 uker kr 3800.- (30 min) kr 4800.-( 45min). 50 % rabatt for barn nr 2.
Vinterferie: uke 8. Påskeferie: uke 14

MOSS: Høienhald Bad Skarmyra - Søndag:
Søndag 15.15 - 15:45 Babysvømming (barn født 2022)
Søndag 15.45 – 16.15 Babysvømming kurs 2 (barn født 2021)
Søndag 16.15 – 16.45 Småbarnsvømming (barn født 2020-2021)
Søndag 16.45 – 17.30 Miniplaskekurs (barn født 2019-2020)
Søndag 17.30 – 18.15 Plaskekurs (barn født 2017-2018)
Søndag 18.15 – 19.00 Svømmekurs (barn født 2016-2017)
Søndag 19.00 – 19.45 Videregående svømmekurs (født 2012-16)

Kursperiode 8/1 – 11/6 2023
Kursavgift 20 uker kr 3800.- (30 min) 4800.- (45min). 50 % rabatt for barn nr 2.
Vinterferie: uke 8. Påskeferie uke: 14.

Det skal være en voksen i vannet sammen med barnet!


Finstadtunet, SKI. Delerudbakken 7, 1400 Ski

SKI: Finstadtunet - Tirsdag:
Tirsdag 16:45 – 17.30 plaskekurs
Tirsdag; 17.30 -18.15 svømmekurs
Tirsdag: 18.15- 19.00 videregående svømmekurs

Kursperiode 1: 10/1 – 21/3 2023
Kursavgift 10 uker kr 2400.- (45 min) kr 3600- søsken. (50% rabatt for barn nr 2).
Vinterferie: uke 8.

Kursperiode 2: 28/3 – 13/6 2023
Kursavgift 11 uker kr 2640.- (45 min) kr 3960- søsken. (50% rabatt for barn nr 2).
Påskeferie: uke 14.

SKI: Finstadtunet - Lørdag:
Vårens kurs på Finstadtunet er flyttet til Dagbo

Det skal være en voksen i vannet sammen med barnet!


Dagbo skole, SKI

SKI: Dagbo - Mandag:
Mandag: 17.00 – 17.30 babysvømming (barn født 2022) 30 minutter
Mandag: 17.30 – 18.00 småbarnsvømming (barn født 2021) 30 minutter
Mandag; 18.00 - 18.45 miniplaskekurs (barn født 2019-2020) 45 minutter
Mandag: 18.45 - 19.30 plaskekurs (barn født 2017-2018) 45 minutter

Kursperiode: 9/1 - 12/6 2023
Kursavgift 18 uker kr 3420.- (30 min) kr 4320.- /45 min). 50 % rabatt for barn nr 2.
Vinterferieferie: uke 40. Påskeferie: 3 + 10 pril. Fri 1.mai Pinsefri 29. mai.


SKI: Dagbo - Torsdag:
Torsdag 14.15 – 14.45 babysvømming (barn født høsten 2022)
Torsdag 14.45 – 15.15 babysvømming (barn født 2022)
Torsdag 15.15 – 15.45 babysvømming ( barn født 2021)
Torsdag 15.45 – 16.15 Småbarnsvømming 1-2 år (født 2020)
Torsdag 16.15 – 16.45 Småbarnsvømming 2-3 år (født 2018-19)
Torsdag 16.45 – 17.15 Plaskekurs 3-5 år (født 2016-17)
Alle kurs 30 minutter

Kursperiode 1: 5/1 – 16/3 2023
Kursavgift 10 uker kr 1900.- (30 min) kr 2850,- søsken. 50% rabatt

Kursperiode 2: 23/3 – 15/6 2023
Kursavgift 11 uker kr 2090.- (30 min) kr 2850,- søsken. 50% rabatt
Vinterferie: uke 8. Påskeferie: 6. april. Fri: 18.mai.

SKI: Dagbo - Lørdag:
Lørdag 08.45 - 09.30 svømmekurs 5-9 år (45 min)
Lørdag 09.30 – 10.15 plaskekurs 4-5 år (45 min)
Lørdag 10.15 – 11.00 miniplaskekurs 3-4 år (45 min)
Lørdag 11.00 – 11.30 småbarnsvømming 1-2 år
Lørdag 11.30 – 12.00 babysvømming 0-1 år (barn født 2021-2022)
Lørdag 12.00 – 12.30 babysvømming 0-1 år (barn født 2022)

Kursperiode 1 : 7/1 – 18/3 2023
Kursperiode 2: 25/3 - 10/6 2023

Kursavgift 10 uker kr 1900.- (30 min) 2400 (45min).Søsken: 50% rabatt for nr 2.
Vinterferie: uke 8, Påskeferie: uke 14. Pinsefri: 27/5

Det skal være en voksen i vannet sammen med barnet!


Vi starter nye kurs i august, oktober, januar og mars.
Vi tar imot påmeldinger fortløpende!

(med forbehold om feil).