Tlf: 918 85 658

Vi tar imot påmeldinger nå!

Nye kurs starter i januar 2020!

Påmelding andungene

Informasjon om kurssteder og tider, finner du lenger ned på siden.

Påmelding

Fyll ut alle feltene ved påmelding


Kursoversikt høsten 2019

SKI
FINDSTATUNET
Tirsdag: ANDUNGENES SVØMMESKOLE
(på disse gruppene trenger foreldrene ikke være med i vannet)

Tirsdager:
17.00 svømmekurs nybegynner 5-8 år (uten foreldre)
17.30 svømmekurs nybegynner 5-8 år (uten foreldre)
18.00 plaskekurs 5-6 år *Målet er barna skal bli trygge i vannet og mestre å flyte og dykke (med foreldre)
18.30 svømmekurs videregående 6-9 år (uten foreldre)

Kursperiode:
Tirsdag 20/8 – 14/1 2020 Kr. 2970,- (søsken: 4460,-)

Høstferie : uke 40
Juleferie : uke 51,52,1.

SKI: FINSTADTUNET Torsdag: ANDUNGENES SVØMMESKOLE

Torsdager:
16.30 plaskekurs 5-6 år *Målet er barna skal bli trygge i vannet og mestre å flyte og dykke.
17.00 plaskekurs 5-6 år *Målet er barna skal bli trygge i vannet og mestre å flyte og dykke.
17.30 svømmekurs 5-7 år *Barna skal være trygge i vann ved oppstart: målet er å bli svømmedyktig.

*Det skal være en voksen i vannet sammen med barnet. (mor/far eller en annen voksen).

Kursperiode:
Torsdag 22/8 – 16/1 2020 Kr. 2970,-

Høstferie : uke 40.
Juleferie : uke 51,52,1.


SKI: FINDSTATUNET lørdag: ANDUNGENES SVØMMESKOLE

Lørdager:
09.00 videregående svømmekurskurs 6-8 år *Fokus på brystsvømming, crawl, rygg og stup.
09.30 svømmekurs 5-8 år *Barna skal være trygge i vann ved oppstart: målet er å bli svømmedyktig.
10.00 plaskekurs 4-6 år *Målet er at barna skal bli trygge i vannet og mestre å flyte og dykke.
10.30 plaskekurs 4-6 år *Målet er at barna skal bli trygge i vannet og mestre å flyte og dykke.
11.00 svømmekurs 5-8 år *Barna skal være trygge i vann ved oppstart : målet er å bli svømmedyktig.
11.30 svømmekurs 5-8 år *Barna skal være trygge i vann ved oppstart: målet er å bli svømmedyktig.
12.00 Videregående svømmekurs 6-8 år *Fokus på brystsvømming, crawl, rygg og stup.
Dersom det blir mange påmeldte i enkelte grupper kan det bli endringer.

*Det skal være en voksen i vannet sammen med barnet. (mor/far eller en annen voksen).

Kursperiode:
Lørdag 24/8 – 18/1 2019 Kr. 2970,- (søsken: 4460,-)

Høstferie : uke 40. 
Juleferie : uke 51,52,1.


DAGBO Mandag ; baby og småbarn:

Mandager:

17.00 Babysvømming kurs 1 : 0-1 år

17.30 Babysvømming kurs 2 : 1-2 år
18.00 Småbarnsvømming 2-3 år
18.30 Miniplask 3-5 år
Målet for disse gruppene er at barna skal bli trygge i vannet !

Det skal være en voksen i vannet sammen med barnet ! Begge foreldre er velkommen i vannet!

Kursperiode: Mandag 19/8 – 13/1 2020 Pris kr 2970. Søsken 4460.-

Høstferie uke 40. Juleferie : uke 51, 52, 1.


DAGBO Fredag babysvømming:

Fredager:
11.30 Nybegynner babysvømming kurs 1: 0-1 år

12.00 Nybegynner babysvømming kurs 1: 0-1 år
12.30 Nybegynner babysvømming kurs 1: 0-1 år
13.00 Babysvømming kurs 2: 1-2 år

Begge foreldre er velkommen i vannet :)

Kursperiode: Fredag 23/8 – 17/1 2020 Pris kr 2970. Søsken 4460.-

Høstferie : uke 40.
Juleferie : uke 51-52-1


DAGBO Lørdag baby og småbarn:

Lørdager:
09.00 Miniplaskekurs : 3-5 år

09.30 Småbarnsvømming : 2-3 år
10.00 Babysvømming kurs 2 : 1-2 år
10.30 Babysvømming nybegynner kurs 1 : 0-1 år
11.00 Småbarnsvømming 2-3 år
11.30 Miniplask 3-5 år Målet for disse gruppene er at barna skal bli trygge i vannet!
Det skal være en voksen i vannet sammen med barnet ! Begge foreldre er velkommen i vannet!

Kursperiode: Lørdag 24/8 – 18/1 2020 Pris kr 2970. Søsken 4460.-
Høstferie : uke 40.
Juleferie : uke 51-52-1


MOSS: SKARMYRA
onsdag:


Onsdager:
16:45 babysvømming 1: 0-1 år
17.15 babysvømming 2: 1-2 år
17.45 småbarnsvømming :2-3 år Bli trygg i vann gjennom lek og sang
18:15 miniplaskekurs 3-4 år Bli trygg i vann gjennom lek og sang.
18.45 plaskekurs 4-6 år Målet er at barna skal bli trygge i vannet og mestre å flyte og dykke.
19.15 svømmekurs 6-9 år Barna skal være trygge i vann ved oppstart : målet er å bli svømmedyktig.
Det skal være en voksen i vannet sammen med barnet men begge foreldre er velkommen i vannet!

Kursperiode: Onsdag 21/8 - 15/1 2020 Kr 2950,- (søsken 4450,-)

Høstferie: uke 40

Juleferie: uke 51, 52, 1


MOSS: SKARMYRA
søndag:


Søndager:
15.15 babysvømming 1: 0-1 år
15.45 babysvømming 2: 1-2 år
16.15. Småbarnsvømming : 2-3 år Bli trygg i vann gjennom lek og sang
16.45 miniplask 3-4 år Bli trygg i vann gjennom lek og sang.
17.15 plaskekurs 4-6 år Målet er at barna skal bli trygge i vannet og mestre å flyte og dykke.
17:45 svømmekurs 6-9 år Barna skal være trygge i vann ved oppstart : målet er å bli svømmedyktig.
Det skal være en voksen i vannet sammen med barnet men begge foreldre er velkommen i vannet!

Kursperiode: Søndag 24/8 - 15/1 2020 Kr 2950,- (søsken 4450,-)

Høstferie: uke 40
Juleferie: uke 51, 52, 1

Våre kurssteder

Finstadtunet
Delerudbakken 7, 1400 Ski

Dagbo Senter for rehabilitering
Lysneveien 49, 1400 Ski

Høyås rehabiliteringssenter
Valhallaveien 74, 1413  Tårnåsen

CatoSenteret
Kvartsveien 2, 1555 Son

Skarmyra service senter
Byfogd Sandbergsgate 5, 1532 Moss

Kontaktinfo

Annelise Hellem
Husvikveien 16
1440 Drøbak

Tlf. 91885658
E-post: annelise@andungene.no

Bank knt.nr.:
5140 68 17265

Org. nr.:
976 970 934